คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

Rednode

ผู้ช่วยบริหารจัดการ Wi-Fi Hotspot ของคุณโดยไม่ต้องมีเครื่องเซิฟเวอร์ ประหยัดเวลาได้มาก! – Rednode เปิดบริการ Wi-Fi Hotspot ด้วย MikroTik บริหารเครือข่ายร่วมกับทีมงานของคุณอย่างอิสระ พร้อมบันทึกและเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างบน Cloud แพลตฟอร์ม รายละเอียดเพิ่มเติม

 Download คู่มือระบบ hotspot authen oncloud               

Download Flow-rednode -รูปแบบการติดตั้ง การใช้งาน